Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zakwalifikowała nas do projektu, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 
W ramach projektu będziemy:
- podnosić kompetencje i kwalifikacje cyfrowe pracowników
- rozwijać kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć cyfrowych
- wyposażać naszą pracownię w niezbędny sprzęt

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.siecnakulture.pl

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie