"Zabłudów i Okolice" jest gminnym miesięcznikiem wydawanym od 2009 roku przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie. Głównym celem gazety jest stałe informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze Zabłudowa, jak również inicjatywach, które mają miejsce na terenie całej gminy.


Redaktor:

Marta Śliwińska (2019-       )

e-mail: redakcja@moak-zabludow.pl

 

Piotr Woroniecki (2009-2018)
 
Nakład: 500 egz.

 

   2021

 

144 - 143 - 142 - 141 - 140

 

  2020

 

139 - 138 - 137 - 136 - 135 - 134 - 133 - 132 - 131 - 130 - 129 - 128

 

  2019

 

127 - 126 - 125 - 124 - 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118 - 117 - 116

 

  2018

 

115 - 114 - 113 - 112 - 111 - 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104

 

  2017

 

103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 98 - 97 - 96 - 95 - 94 - 93 - 92

 

  2016

  

91 - 90 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80

 

  2015

  

79 - 78 - 77 - 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 - 69 - 68

 

  2014

  

67 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56

 

  2013

     

55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44

 

  2012

 
43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32

 

  2011

 
31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20

 

  2010

 
19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8

 

  2009

 

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

  

  

100-lecie kaplicy pw. Przemienienia Pańskiego

w Halickich

 
Ilość stron: 56
Data wydania: 2018
ISBN 978-83-7657-263-5

 

Redakcja: Cecylia Ewa Halicka

Opracowanie graficzne: Marcin Ciuchniecki

Przygotowanie do druku: Ewa Frymus-Dąbrowska

 

Druk: Wydawnictwo PRYMAT

Ziemia Zabłudowska

Legenda - Historia - Przyroda

 
Fotografie: Anna Worowska

Teksty, wybór i opracowanie: Jan Leończuk

 
Ilość stron: 128
Data wydania: 2014
ISBN 978-83-7657-157-7

 

Projekt graficzny: Ida Matysek
Okładka: Joanna Kossak
Redakcja techniczna: Mariusz Śliwowski, Joanna Kossak
Korekta: Barbara Kulikowska
Skład i łamanie: Ewa Frymus-Dąbrowska

 

Druk i oprawa: PRYMAT

 

Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  

Ewa Barbara Sacharewicz
Rozśpiewać każdy dzień...

 
Ilość stron: 116
Data wydania: 2012
ISBN 978-83-7657-031-0

 

Redaktorzy: Jan Leończuk, Barbara Kulikowska, Cecylia Halicka

 

Redaktorzy techniczni: Ewa Frymus-Dąbrowska, Daniel Znamierowski

 

Druk i łamanie: Wydawnictwo PRYMAT

 

Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sen drewna i jawa życia
rzeźby Włodzimierza Naumiuka

 

Ilość stron: 80
Data wydania: 2010
ISBN 987-8360368-46-6

 

Wstęp: Jan Leończuk

Poezje: Jan Leończuk
Fotografie: Anna Worowska

 

Projekt graficzny, projekt okładki: Ewa Worowska

Zdjęcie na okładce: Rusałka

Redakcja: Daniel Znamierowski

Korekta: Cecylia Halicka

 

Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

 

Druk i oprawa: Mazowieckie Zakłady Graficzne

 

Wsparcie finansowe: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Gmina Zabłudów

Ewa Barbara Sacharewicz
W biegu życia

 
Data wydania: 2005
ISBN 83-88097-87-3

 

 

  

 

  
  "Z Zabłudowskiej Ziemi" (1991 - 2005)

 

Pierwszy numer gazety "Z Zabłudowskiej Ziemi" ukazał się jesienią 1991 roku. Początkowo rola wydawcy była w rękach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej wraz z Komisją Kultury Zdrowia i Oświaty Rady Miejskiej w Zabłudowie. Od stycznia 1995 roku gazeta zaczęła się ukazywać przy współpracy TPZZ z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabłudowie a od roku 2000 po rozwiązaniu TPZZ pismo w całości trafiło pod skrzydła Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zabłudowie (obecnie Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie). Od samego początku redakcję nad całością sprawowali: Jan Leończuk i Jacek W. Lulewicz. W 2005 roku ukazał się ostatni 56 numer gazety, po czym zawieszono jej dalsze wydawnictwo.

 
 

 

  1991 | 1     1992  | 2 - 3 - 4 - 5  - 6 - 7     1993  |  8 - 9 - 10/11 - 12     1994  |  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18     1995  |  19 - 20 - 21 - 22     1996  |  23/24 - 25/26 - 27 - 28     1997  |  29/30 - 31 - 32/33 - 34 - 35 - 36     1998 |  37/38 - 39/40 - 41 - 42     1999  |  44     2000  |  45     2001  |  46     2002  |  51     2003  |  53     2004  |  55     2005  |  56

 

  Publikacje książkowe

 

Wydawnictwa zrealizowane przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej.

 

Adam Szot
Dzieje parafii Zabłudów do roku 1975

 
Ilość stron: 88
Data wydania: 1992

 
Wespół z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.

Józef Maroszek

Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich - Zabłudów XV-XVIII w. 

 

Ilość stron: 328

Nakład: 250 egz.

Data wydania: 1994

ISBN 83-86423-05-6

 

Wespół z Działem Wydawniczym Filii UW w Białymstoku.

Jan Leończuk, Jacek Lulewicz
Drzewo życia czyli o Włodzimierzu Naumiuku rzeźbiarzu z Kaniuk

 
Fotografie: Anna Worowska

Data wydania: 1997

Nr 1.
Bronisław Zadykowicz
Moje wołanie

(poezja ludowa)

 
Ilość stron: 31

Nakład: 200 egz.

Data wydania: 1994

Nr 2.
Teresa Łuckiewicz

Mówię do Ciebie

(poezja sakralna)

 
Ilość stron: 28

Nakład: 250 egz.

Data wydania: 1994

 

Nr 3.
Marta Cywińska
Sekrety

(poezja)

 
Ilość stron: 35
Nakład: 250 egz.

Data wydania: 1995
ISBN 83-86620-00-5

Nr 4.
Ariusz Małek
Spis podatników z 24.02.1799 r. miasta Zabłudowa

 
Ilość stron: 16

Data wydania: 1995

Redaktor wydania: Tomasz Jurgielewicz Skład: Archiwariusz s.c.

Nr 5.
Okruchy pamięci - zbiór opowiadań ludowych

(folklor)

 
Wybór i opracowanie: Jan Leończuk

Data wydania: 1995

Nr 6.

Stanisław Dakowicz

Kronika wsi Krynickie

 
Ilość stron: 76

Nakład: 200 egz.

Data wydania: 1995

ISBN 83-86620-05-6

 

Nr 7.
Stanisław Dakowicz

Wspomnienia

 
Ilość stron: 76
Nakład: 200 egz.

Data wydania: 1995
ISBN 83-86620-05-6

Nr 8. 
Jerzy Szumski
Epidemia cholery w 1831 r. w dobrach zabłudowskich

 
Ilość stron: 56
Nakład: 200 egz.

Data wydania: 1996
ISBN 83-86620-25-0

Jan Leończuk
W drodze do Domu

 
Ilość stron: 57

Data wydania: 1996

ISBN 83-86620-20-X

 

Wydawca: APHU "MAZD" Ariusz Małek

  

Wydano dzięki wsparciu finansowemu MGOK i TPZZ w Zabłudowie.

  

  "Rocznik Zabłudowski"

 

W 2006 roku pojawiła się kolejna szansa, ażeby prowadzić dalsze prace nad poszukiwaniem źródeł i materiałów do dziejów naszej ziemi. Do ich publikacji powołany został "Rocznik Zabłudowski". Publikacja zastępująca zlikwidowaną gazetę "Z Zabłudowskiej Ziemi" zawiera rozprawy, szkice i inne prace często niedostępne w innych periodykach. "Rocznik Zabłudowski" aktualnie liczy 7 tomów. Pierwszy z nich ukazał się w 2007 roku.

 

  

  
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane pozycje książkowe autorów regionalnych jak i zaprzyjaźnionych wydawców poruszających temat naszego regionu. 
 

 

Tadeusz Maksimowicz

Jak to było...

 
Ilość stron: 236
Data wydania: 2019

 

ISBN 978-83-801-1924-6

  

Wydawca: Warszawska Firma Wydawnicza

 

ks. dr Adam Szot
U źródeł Krynicy... Wieś Krynickie i jej mieszkańcy

 
Ilość stron: 156
Data wydania: 2020

 

ISBN 978-83-942669-0-5

 

Redaktor: ks. dr Adam Szot

 

Projekt okładki i skład: Szczepan Żywno

Korekta: Edyta Chrzanowska

Zdjęcia: zbiory prywatne mieszkańców wsi, Tadeusz Doroszko (kolor)

Wydawca: Wydawnictwo BUK

 

© Adam Szot

© Wydawnictwo BUK 

  

ks. dr Adam Szot

Ojcowie Niepodległości. Zabłudów 1918-2018.

 

Ilość stron: 60

Data wydania: 2018

 

ISBN 978-83-64922-83-1

 

Projekt okładki i skład: Szczepan Żywno

Korekta: Edyta Chrzanowska

Zdjęcia: MOAK Zabłudów, Marcin Ciuchniecki, Zbiory prywatne

  

Wydawca: Wydawnictwo BUK

 

Publikację dofinansowano z budżetu gminy Zabłudów

   

© Adam Szot

Mirosław Reczko, Zbigniew Romaniuk

Zbrodnia sowiecka pod Zabłudowem - 23 czerwca 1941 roku

 
Ilość stron: 32
Data wydania: 2016

 

ISBN 978-83-64922-33-6

 

Opracowanie graficzne: Zbigniew Poniatowski

Skład: Agnieszka Kieliszek, Olga R. Tomaszewska

 

Wydawca: Wydawnictwo BUK

 

Współfinansowali: Urząd Gminy Brańsk, Urząd Miasta Brańsk, Urząd Miejski w Ciechanowcu, Urząd Gminy Grodzisk, Urząd Gminy Klukowo, Urząd Gminy Rudka, Urząd Miejski w Zabłudowie

 

Anna Ostapowicz
Dzieje wsi Rafałówka

 
Ilość stron: 352
Data wydania: 2015

 

ISBN 978-83-942669-0-5

 

Redaktor: Anna Ostapowicz

 

Skład i łamanie: archite.pl

Druk i oprawa: Drukarnia Garmond

Wydawca: Anna Ostapowicz

Druk: Wydawnictwo PRYMAT

 

Wydano dzięki wsparciu finansowemu: Burmistrza Zabłudowa, Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

 

© Anna Ostapowicz

  

Piotr Nesterowicz

Cudowna

 

Ilość stron: 184

Data wydania: 2014

 

ISBN 978-83-7657-140-9

 

Redakcja: Julianna Jonek

Skład i łamanie: archite.pl

Druk i oprawa: Drukarnia Garmond

Wydawnictwo: Imprint Fundacji Instytut Reportażu - Dowody na istnienie

   

© Piotr Nesterowicz

Zabłudowianie - Album Rodzinny

 

Ilość stron: 216

Data wydania: 2014

 

ISBN 978-83-7657-173-7

 

Redaktor: Grażyna Zakrzewska-Dąb

Opracowanie: Małgorzata Kossakowska, Małgorzata Kozłowska, Jarosław Sieradzki, Artur Trojan

Wydawnictwo: PRYMAT

 

Współfinansowali: Burmistrz Zabłudowa, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Miejska Bibiloteka Publiczna w Zabłudowie

   

© Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

 

Agnieszka Zajdowicz

Siła bezwładności

 

Ilość stron: 56

Data wydania: 2014

 

ISBN 978-83-7606-750-6

 

Grafiki: Ryszard Sziler

Wydawnictwo: Miniatura

 

© Agnieszka Zajdowicz

 

W naszej gminie są rycerze

 

Ilość stron: 78

Data wydania: 2013

 

ISBN 978-83-7657-113-3

 

Redakcja: Iza Brant-Szehidewicz, Elżbieta Kalinowska, Jarosław Sieradzki

Wydawnictwo: PRYMAT

 

Współfinansowali: Burmistrz Zabłudowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie.

   

© Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

 

Jan Leończuk

Zapiśnik siódmy

 

Ilość stron: 208

Data wydania: 2013

 

ISBN 978-83-7657-140-9

 

Redaktor: Jadwiga Jastrzębska

Wydawnictwo: PRYMAT

 

Zrealizowano ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie.

   

© Jan Leończuk

 

Antoni Łukasz Leończuk

Wspomnienia budzą mnie po nocach...

Okupacja sowiecka w Rejonie Zabłudowskim w latach 1939-1941 w relacjach i wspomnieniach

 

Ilość stron: 117

Data wydania: 2010

 

ISBN 978-83-60368-48-0

 

Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

  

Zabłudów i Okolice -

W rysunkach Władysława Pietruka

 

Ilość stron: 14

Data wydania: 2008

 

Wydawca: Władysław Pietruk

 

Wydano przy współpracy z Urzędem Miasta Zabłudów.

Franciszek Kobryńczuk

Baśnie zabłudowskie

 

Ilość stron: 14

Data wydania: 2006

 

ISBN 83-60534-22-5

 

Opracowanie graficzne: Andrzej Bazyluk

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie

Wydawnictwo: PRYMAT

 

Ilustracje wykonały Dzieci z Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury pod kierownictwem Katarzyny Pury.

 

Ks. Adam Szot
Dzieje rzymskokatolickiej parafii p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie

 
Ilość stron: 214
Data wydania: 2005

 
ISBN 83-88097-70-9

 

Wydawnictwo: PRYMAT

Jurij Łabyncew

Łarisa Szczawińska

W mieście zwanym Zabłudowem

 

Tytuł oryginału: Wsemu prawosławnomu miru

 

Ilość stron: 98

Data wydania: 1995

  

ISBN 83-85368-18-3

 

Opracowanie graficzne: Leon Tarasewicz

Redakcja: Eugeniusz Czykwin

Redakcja techniczna i korekta: Dorota Wysocka

Skład i druk: Orthdruk Białystok

 

© Orthdruk

  

Te oraz inne pozycje wydawnicze dot. naszego regionu dostępne są w:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie

16-060 Zabłudów, ul. Adama Mickiewicza 13

tel. 85 718 80 09

e-mail: mbp.zabludow@wp.pl

strona internetowa: www.mbp-zabludow.pl

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego                               

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16

tel. 85 676 72 21, fax 86 676 72 20

e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl

strona internetowa: www.ksiaznicapodlaska.pl

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie